terms & conditions

A. TOEPASSELIJKHEID

A.1.
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtshandelingen, verplichtingen en overeenkomsten welke verband houden met het aanbieden van Fotokunst aan Klant of bemiddelen tussen Fotograaf en Klant door Fine Art by Lumen.

A.2.
In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Klant: de aankopende partij voor wie Fine Art by Lumen bemiddelt in Fotokunst.
  • Fine Art by Lumen: Fine Art by Lumen en/of Lumen Photo, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62374974.
  • Fotograaf: de maker c.q. fotograaf van de Fotokunst.
  • Fotokunst: de fotografisch werken die door Fine Art by Lumen gepresenteerd worden op www.fineartbylumen.nl, al dan niet verkrijgbaar in een beperkte oplage als fotokunst, te weten als afdruk en/of vergroting in een nader door de Klant te bepalen uitvoering.


B. VERSTREKTE INFORMATIE

B.1. Aan de informatie zoals wordt vermeld op de website van Fine Art by Lumen, zoals onder meer prijzen, formaten en beschikbaarheid, kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend. Alle informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele druk- en/of zetfouten. Fine Art by Lumen is ter zake niet aansprakelijk en kan in voorkomend geval een met de Klant gesloten overeenkomst ontbinden zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding, doch onder terugbetaling van het reeds door de Klant betaalde bedrag.


C. KOOPOVEREENKOMST

C.1. Fine Art by Lumen bemiddelt in Fotokunst tussen Klant en Fotograaf. De Klant kan via de website van Fine Art by Lumen Fotokunst bestellen. De koopovereenkomst komt tot stand nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, de aanschafprijs door Fine Art by Lumen is ontvangen en Fine Art by Lumen namens de Fotograaf de Klant zowel de aankoopbevestiging als de factuur heeft toegezonden.

C.2. De koopovereenkomst komt tot stand tussen Klant en de Fotograaf van de Fotokunst. Fine Art by Lumen treedt uitsluitend op als bemiddelaar en neemt daarnaast de administratieve afhandeling van de koopovereenkomst op zich. Fine Art by Lumen is uitdrukkelijk niet de verkopende partij.

C.3. Fine Art by Lumen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten van de Klant niet te accepteren.

C.4. Door het plaatsen van de bestelling en betaling van de koopprijs verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van en akkoord is met toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

C.5. Bestelling vindt plaats in volgorde van ontvangst.


D. ANNUELEREN VAN KOOPOVEREENKOMST

D.1. Annulering dient schriftelijk binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling, via e-mail te gebeuren.

D.2. Iedere bestelling wordt speciaal voor u vervaardigd en betreft maatwerk. Uitgezonderd de eerste 24 uur na het plaatsen van uw bestelling, kunt u uw bestelling niet annuleren en/of retourneren. De wettelijke ‘afkoelperiode’ van 14 dagen is niet van toepassing.


E. BEZORGEN

E.1. U ontvangt uw bestelling binnen maximaal 15 werkdagen, tenzij anders door Fine art by Lumen aangegeven.

E.2. Uw losse print wordt verzekerd en plat verstuurd via PostNL. U ontvangt een Track&Trace code.

E.3. Uw ingelijste print wordt verzekerd verstuurd door PostNL of een pakketleverancier naar keuze van Fine Art by Lumen.

E.4. Levering is gratis binnen Nederland met Fine Art Lumen’s standaardverzendmethode. Wenst u een afwijkende verzendmethode dan brengt Fine Art by Lumen u hiervoor kosten in rekening.

E.5. Verzendkosten naar het buitenland zijn voor rekening van de klant en vallen buiten de op de website vermelde prijs.


F. OVERIG

F.1. De print is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van de (gedeelte van) print is niet toegestaan.

F.2. Bij elke print staat de globale afmetingen vermeld, afmetingen kunnen licht afwijken.

F.3. De weergave van de Fotokunst op de website van Fine Art by Lumen geldt slechts ter indicatie en Fine Art by Lumen garandeert niet dat zulks een waarheidsgetrouwe weergave van de Fotokunst betreft.

 


Algemene informatie:
voor overige vragen kunt u contact opnemen met Fine Art by Lumen via info@fineartbylumen.nl.